שלום מבוטח איילון , כניסה
הצטרפות לשירות
Skip Navigation Links
אודות השירות
איך מצטרפים
המידע בשירות
חדשות
חדש באיילון - מערכת מידע אישי ללקוח איילון עולה לאוויר
רוצים לדעת מה זה ערך פדיון? מילון מושגים ותוכניות ביטוח לשירותכם
נוהגים בזהירות? אוטודיל – ביטוח הרכב הטוב בישראל
איילון יתרון כפול – פנסיית מנהלים אישית
גם בהשקעות איילון מאחוריכם - איילון פתרונות פיננסים – בית השקעות ייחודי
כלים
מילון מושגים
אתר איילון
איתור מושג/תוכנית ביטוח
על פי אות ראשונה: א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
או באמצעות הזנת מילה/מילות חיפוש:
חיפוש
 
מילון מושגים ותוכניות ביטוח
 
א.כ.ע.
האחוזים מהשכר והסכום המופרשים לאובדן כושר עבודה (שלב) על ידי המעביד. להרחבה
אובדן כושר עבודה (שלב)
האחוזים והסכום שיופרשו לאובדן כושר עבודה (שלב) במידה ומעוניינים להפרישם בנוסף להפרשות לתגמולים. להרחבה
אוכלוסיית יעד
סוג האוכלוסייה שעבורה מיועדת קופת הגמל: שכירים, עצמאים או מעסיקים. להרחבה
אופן הצמדת הפרמיה
הגדרת המדד שאליו תוצמד הפרמיה. להרחבה
אי קיום ביטוח צד ג'
להרחבה
איילהון
תוכנית גמישה המאפשרת מסלולים שונים וחלוקות שונות בין חסכון וריסק על פי בחירת המבוטח. סכום הצבירה ישולם כסכום הוני על פי בחירת המבוטח בעת רכישת הפוליסה. להרחבה
איילון אלטרנטיבי
כיסוי לשירותי רפואה משלימה המוצע כתוספת למוצרי הבריאות של איילון. להרחבה
איילון אמבולטורי
כיסוי לשירותי רפואה אמבולטוריים המוצע כתוספת למוצרי הבריאות של איילון. להרחבה
איילון חו"ל פרמיה משתנה
נספח אותו ניתן לצרף לתוכנית כל ניתוח "מרשם זהב" המבטיח כיסוי נוסף באם הניתוח בוצע בחו"ל. להרחבה
איילון חו"ל פרמיה קבועה
פוליסה לביטוח נסיעות לחו"ל, בפרמיה שמחירה נשאר קבוע. להרחבה
איילון לאם
תוכנית שמטרתה יצירת קרן למוטב בתום התקופה. סכום הביטוח ישולם בתום התקופה. להרחבה
איילון לילד
תוכנית שמטרתה יצירת קרן למוטב בתום התקופה. סכום הביטוח ישולם בתום התקופה. להרחבה
איילון פורטה
תוכנית למשפחה המבטיחה פיצוי במקרה של ביצוע מספר ניתוחים שכיחים, בגובה הסכום הרשום בפוליסה בגין אותו ניתוח. כן מכסה התוכנית השתלת איברים וניתוחים ו/או טיפולים מיוחדים בחו"ל. להרחבה
איילון פורטה - ילד
תוכנית למשפחה המבטיחה פיצוי במקרה של ביצוע מספר ניתוחים שכיחים, בגובה הסכום הרשום בפוליסה בגין אותו ניתוח. כן מכסה התוכנית השתלת איברים וניתוחים ו/או טיפולים מיוחדים בחו"ל. להרחבה
איילון פורטה - ילד 6 ומעלה
תוכנית למשפחה המבטיחה פיצוי במקרה של ביצוע מספר ניתוחים שכיחים, בגובה הסכום הרשום בפוליסה בגין אותו ניתוח. כן מכסה התוכנית השתלת איברים וניתוחים ו/או טיפולים מיוחדים בחו"ל. להרחבה
איילון פורטה – מבוטח 2
תוכנית למשפחה המבטיחה פיצוי במקרה של ביצוע מספר ניתוחים שכיחים, בגובה הסכום הרשום בפוליסה בגין אותו ניתוח. כן מכסה התוכנית השתלת איברים וניתוחים ו/או טיפולים מיוחדים בחו"ל. להרחבה
איילון פורטה זהב
תוכנית לביטוח בריאות המיועדת לכסות את כל בני המשפחה, המכסה את העלויות של ביצוע ניתוחים פרטיים שכיחים המפורטים בפוליסה, השתלת איברים וניתוחים ו/או טיפולים מיוחדים בחו"ל. להרחבה
איילון פורטה זהב
תכנית לביטוח בריאות המיועדת לכסות את כל בני המשפחה, המכסה את העלויות של ביצוע ניתוחים פרטיים שכיחים, השתלת איברים וניתוחים ו/או טיפולים מיוחדים בחו"ל. להרחבה
איילון פורטה זהב - ילד
תוכנית לביטוח בריאות המיועדת לכסות את כל בני המשפחה, המכסה את העלויות של ביצוע ניתוחים פרטיים שכיחים המפורטים בפוליסה, השתלת איברים וניתוחים ו/או טיפולים מיוחדים בחו"ל. להרחבה
איילון פורטה זהב - ילד 5 ומעלה
תוכנית לביטוח בריאות המיועדת לכסות את כל בני המשפחה, המכסה את העלויות של ביצוע ניתוחים פרטיים שכיחים המפורטים בפוליסה, השתלת איברים וניתוחים ו/או טיפולים מיוחדים בחו"ל. להרחבה
איילון פורטה זהב – מבוטח 2
תוכנית לביטוח בריאות המיועדת לכסות את כל בני המשפחה, המכסה את העלויות של ביצוע ניתוחים פרטיים שכיחים המפורטים בפוליסה, השתלת איברים וניתוחים ו/או טיפולים מיוחדים בחו"ל. להרחבה
איילון פורטה זהב המרה – ילד 5+
תוכנית לביטוח בריאות המיועדת לכסות את כל בני המשפחה, המכסה את העלויות של ביצוע ניתוחים פרטיים שכיחים, השתלת איברים וניתוחים ו/או טיפולים מיוחדים בחו"ל. להרחבה
איילון תרופות
כיסוי לתרופות אשר אינן כלולות בסל הבריאות הממלכתי, המוצע כתוספת למוצרי הבריאות של איילון. להרחבה
אימות הרשמה
אימות הרשמת עמית לשירות קבלת דוחות תקופתיים באמצעות המייל להרחבה
אישפוזית
ביטוח לתשלום פיצוי יומי בעת אשפוז בבית חולים. להרחבה
מושג: מילה, צירוף של מילים או מונח הקשור ישירות לעולם הביטוח או למידע אודות מצב הביטוח של המבוטח באיילון.
תוכנית: השם המסחרי שניתן לתוכנית ביטוח ו/או לכיסוי ביטוחי.
ט.ל.ח.: לקוח יקר, ייתכנו שגיאות או אי דיוקים במידע המוצג.
בכל מקרה של סתירה בין המידע המצוי באתר למידע המצוי במשרדי החברה, יהא המידע המצוי במשרדי החברה מחייב.
אבטחת מידע
הדפסה

סגור